Original Chapel Parket: Świadectwa i oznaczenia

Wyznaczyliśmy sobie bardzo surowe standardy produkcji drewnianych podłóg i konsekwentnie
ich przestrzegamy. Kluczowe znaczenie mają dla nas jakość, trwałość i poszanowanie środowiska.
Nie tylko przestrzegamy naszych własnych zasad, ale także poddajemy nasze podłogi i procesy
produkcyjne niezależnym testom. Oznaczenia i certyfikaty stanowią dodatkowe, niezależne
gwarancje jakości naszych produktów.