Podłogi drewniane oraz ogrzewanie i chłodzenie podłogowe

Drewniane podłogi  warstwowe Original Chapel Parket In Between mogą być montowane na ogrzewaniu i chłodzeniu podłogowym.
Montaż podłóg Chapel Parket na instalacji do ogrzewania i chłodzenia podłogowego wymaga spełnienia pewnych warunków.
Więcej informacji na temat podłóg na ogrzewanie podłogowe można znaleźć poniżej.

Informacje dot. ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Podłogi drewniane na chłodzeniu podłogowym 

przejdź do wszystkich plików do pobrania